تاریخچه ابزار نودرد

تاریخچه ابزار نودرد (Node-Red)

همانطور که در آموزش قبلی نشان داده شد، ابزار نودرد، ابزاری قوی برای انجام پروژه های مختلف و خصوصا اینترنت اشیا است. همانطور که قبلا گفته شد، نودرد یک نرم افزار متن باز است که با ظهور خود باعث شد سرعت انجام پروژه های اینترنت اشیا افزایش قابل توجه ای ...