internet of things

اینترنت اشیا و روند تغییر آن

اینترنت اشیا چیست ؟

Internet of Things

اینترنت اشیا شبکه وسیعی از دستگاه های متصل به اینترنت است  از جمله تلفن های همراه، تبلت ها و تقریبا تمام وسایلی که دارای سنسورهایی هستند که قادر به اندازه گیری یک سری متغیر هستند. این مجموعه از دستگاه ها قادر به اندازه گیری داده، اشتراک گذاری آنها و تجزیه و تحلیل آنها هستند.

در واقع می توان زمینه اصلی فناوری اینترنت اشیا را، تکنولوژی ماشین به ماشین (M2M) دانست. در واقع شما با استفاده از این فناوری می توانید اتفاق هایی که در آینده ممکن است اتفاق بیفتند را پیش بینی کنید  و از وقوع بسیاری از آنها جلوگیری کنید. در واقع با استفاده از این فناوری شما قادر هستید که عملکرد تجهیزات خود را از راه دور کنترل کنید. با استفاده از این کار شما در واقع از روش های بهینه سازی استفاده کرده اید و خیلی سریع تر  به موقع تر می توانید به وقایع پاسخ بگویید.

اینترنت اشیا صنعتی

Industrial internet of Things

Industrial Internet of Things

از این فناوری برای افزایش و بهبود کارآیی در صنعت استفاده می شود. در صنعت عوامل تحلیل کارکرد ماشین ها، ارتباط M2M ، داده سنسور و اتوماسیون با هم در ارتباط هستند که با استفاده از آنها می توان ماشین های هوشمند تا کارخانه های هوشمند را ایجاد کرد.

اینترنت اشیا همه چیز!

Internet of Everything

Internet of Everything

این فناوری در واقع ارتباطی بین اشیا و دستگاه ها ، افراد، داده ها و فرآنید ها ایجاد می کند که باعث می شود داده های دریافتی از سنسورها دارای ارزش بیشتری باشند و همچنین دارای امنی کافی هم باشند.

زمانی که شما می خواهید یک پروژه اینترنت اشیا را راه اندازی کنید باید به عوامل زیر توجه داشته باشید :

  • امنیت
  • پردازش داده
  • ساختار
  • برنامه
  • فضای ذخیره سازی
  • داده

دیدگاه ها بسته شده اند.