سخت افزار رزبری پای

آشنایی با سخت افزار رزبری پای | معرفی اجزای برد رزبری پای

بعد از معرفی برد رزبری پای و نصب سیستم عامل برای رزبری پای، در این مقاله آموزشی ما به توضیح سخت افزار رزبری پای می پردازیم. بنابراین به توضیح المان ها استفاده شده بر روی برد و همچنین کارآیی آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. توضیحات ارائه شده مرب ...