آموزش اینترنت اشیاء
آموزش اینترنت اشیاء
در این بخش به آموزش های حوزه اینترنت اشیاء و پروژه های مرتبط پرداخته خواهد شد
آموزش های رایگان هوشمند سازی
آموزش های رایگان هوشمند سازی
در این بخش به آموزش های رایگان در حوزه هوشمند سازی، اینترنت اشیاء، پروژه های مرتبط و... پرداخته خواهد شد
آموزش زبان پایتون
آموزش زبان پایتون
در این بخش به آموزش زبان پایتون و پروژه های مرتبط پرداخته خواهد شد
آموزش رزبری
آموزش رزبری پای
در این بخش به آموزش رزبری پای و پروژه های مرتبط پرداخته خواهد شد
دانلود آموزش های مرتبط با مینی کامپیوتر و پروژه های مرتبط با آن از پایه تا تجاری سازی
ادامه مطلب
دانلود آموزش های مرتبط با اینترنت اشیاء و پروژه های مرتبط با آن از پایه تا تجاری سازی
ادامه مطلب
دانلود آموزش های مرتبط با اینترنت اشیاء و پروژه های مرتبط با آن از پایه تا تجاری سازی
ادامه مطلب
دانلود آموزش رایگان در مورد هر آنچه که برای پیاده سازی سیستم های هوشمند از پایه تا تجاری سازی نیاز می باشد
ادامه مطلب
دانلود آموزش های نودرد (Node-Red) برای پیاده سازی سیستم های هوشمند از پایه تا تجاری سازی نیاز می باشد
ادامه مطلب
در این بخش به حل مشکلات متداول و پیش آمده برای مخاطبان که زمانی زیادی را می گیرد تا به راه حل برسد گذاشته شده تا در کمترین زمان بتوانید به جواب مورد نظر خود برسید
ادامه مطلب
در این بخش کدها و الگوریتم های مرتبط را می توانید دانلود نمایید
ادامه مطلب
در این بخش آموزش های مرتبط با رابط گرافیکی تکینتر در پایتون قرار دارد
ادامه مطلب
دانلود آموزش های پردازش تصویر برای پیاده سازی سیستم های هوشمند از پایه تا تجاری سازی نیاز می باشد
ادامه مطلب

حل مشکلات شما

در این قسمت مشکلات متداول به وجود آمده در کمترین زمان حل خواهد شد!

جدیدترین آموزش ها

جدیدترین آموزش های مدرسان که به تازگی اضافه شده اند

مقالات روز هوشمند سازی

در این بخش به بررسی مقالات و اخبار به روز در زمینه سیستم های هوشمند و تکنولوژی هوشمند سازی پرداخته می گردد.
تاریخچه ابزار نودرد
OpenCv چیست
internet of things
NFC چیست
سخت افزار رزبری پای
7

پروژه های مشترک

17

پروژه های آموزشی حوزه هوشمندسازی

15

پروژه های دانشگاهی

6

پروژه های هوشمندسازی تجاری سازی