آموزش اینترنت اشیاء
در این بخش به آموزش های حوزه اینترنت اشیاء و پروژه های مرتبط پرداخته خواهد شد
آموزش های رایگان هوشمند سازی
در این بخش به آموزش های رایگان در حوزه هوشمند سازی، اینترنت اشیاء، پروژه های مرتبط و... پرداخته خواهد شد
آموزش زبان پایتون
در این بخش به آموزش زبان پایتون و پروژه های مرتبط پرداخته خواهد شد
آموزش رزبری پای
در این بخش به آموزش رزبری پای و پروژه های مرتبط پرداخته خواهد شد
دانلود آموزش های مرتبط با مینی کامپیوتر و پروژه های مرتبط با آن از پایه تا تجاری سازی
ادامه مطلب
دانلود آموزش های مرتبط با اینترنت اشیاء و پروژه های مرتبط با آن از پایه تا تجاری سازی
ادامه مطلب
دانلود آموزش های مرتبط با اینترنت اشیاء و پروژه های مرتبط با آن از پایه تا تجاری سازی
ادامه مطلب
دانلود آموزش رایگان در مورد هر آنچه که برای پیاده سازی سیستم های هوشمند از پایه تا تجاری سازی نیاز می باشد
ادامه مطلب
دانلود آموزش های نودرد (Node-Red) برای پیاده سازی سیستم های هوشمند از پایه تا تجاری سازی نیاز می باشد
ادامه مطلب
در این بخش به حل مشکلات متداول و پیش آمده برای مخاطبان که زمانی زیادی را می گیرد تا به راه حل برسد گذاشته تا در کمترین زمان بتوانید به جواب مورد نظر خود برسید
ادامه مطلب
در این بخش کدها و الگوریتم های مرتبط را می توانید دانلود نمایید
ادامه مطلب
در این بخش آموزش های مرتبط با رابط گرافیکی تکینتر در پایتون قرار دارد
ادامه مطلب
دانلود آموزش های پردازش تصویر برای پیاده سازی سیستم های هوشمند از پایه تا تجاری سازی نیاز می باشد
ادامه مطلب

حل مشکلات شما

در این قسمت مشکلات متداول به وجود آمده در کمترین زمان حل خواهد شد!
تصویرعنوان راه حل ایراد به وجود آمدهشرح راه حل ایراد به وجود آمده
اتصال LCD 7 inch به رزبری پای

در این پست شما چگونگی رفع ایراد اتصال  نمایش

جدیدترین آموزش ها

جدیدترین آموزش های مدرسان که به تازگی اضافه اند

مقالات روز هوشمند سازی

در این بخش به بررسی مقالات و اخبار به روز در زمینه سیستم های هوشمند و تکنولوژی هوشمند سازی پرداخته می گردد.
تاریخچه ابزار نودرد
OpenCv چیست
internet of things
NFC چیست
سخت افزار رزبری پای

محصولات صنعتی و تجاری تیم اینتک

7

پروژه های مشترک

17

پروژه های آموزشی حوزه هوشمندسازی

15

پروژه های دانشگاهی

6

پروژه های هوشمندسازی تجاری سازی